miércoles, 15 de abril de 2009

O TEMPO

O Tempo

Con esta utilidade xogaremos e aprenderemos a:

  1. Usar expresións axeitadas para situar e ordear sucesos no tempo
  2. Estimar a duración de distintos acontecimentos.
  3. Manexar diferentes instrumentos para medir o tiempo.
  4. Recoñecer as unidades de tempo: el día, seus múltiplos e divisores.
  5. Aplicar a equivalencia entre distintas unidades de tempo.
  6. Expresar e odear medidas de tempo en forma simple e complexa.
  7. Resolver problemas prácticos que requiran a medición do tempo.
  8. Resolver problemas que requiran operacións básicas con medidas de tempo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario