sábado, 18 de septiembre de 2010

Pantallas Amigas


Promoción do uso seguro saudable das novas tecnoloxías e o fomento da cidadanía dixital responsable na infancia e a adolescencia:
Recursos educativos, sensibilización e prevención, redes sociais, identidade dixital, ciberconvivencia, cibercidadanía, denuncia on line, axuda a pais...
Pantallas Amigas: Por un uso seguro y saludable de las Nuevas Tecnologías

No hay comentarios:

Publicar un comentario