lunes, 14 de febrero de 2011

IV Xornadas de La Serrada: 3ª Sesión: Orixes e prevención da violencia

Ponente: Maite Sánchez Pinuaga.

Maite Sánchez Pinuaga é psicóloga, orgonterapeuta e membro da Scuola Europea di Orgonoterapia, tamén é fundadora da Escola Española de Terapia Reichiana.

A súa exposición céntrase na preocupación polos niveis de violencia e medo.que presenta a sociedade actual, as súas causas e os elementos da súa prevención.

“Orígenes y prevención de la violencia”.

Web: www.maitesanchezpinuaga.es/

No hay comentarios:

Publicar un comentario