sábado, 17 de mayo de 2014

Comunidades de aprendizaxe


 As comunidades de aprendizaxe son un modelo organizativo que quere mellorar o rendemento educativo e solventar os problemas de convivencia nos centros educativos. Esta proposta, inspirada na pedogoxía de Paulo Freire, recolle as aprtacións de  Bruner, Habermas ou Vygotsky, entre outros e  presenta o modelo dialóxico coma o máis axeitado. Agrupacións interactivas, diálogo igualitario e participación da comunidade no funcionamento dos centros educativos son os eixos das Actuacións Educativas de Éxito aplicadas nas comunidades de aprendizaxe.
Para tomar contacto con esta proposta deixo estes enlaces froito da pescuda na rede.

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y FORMACIÓN DELPROFESORADOJesús Rodríguez de Guzmán Romero H. (pdf)

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE, Schools as ‘learning communities’

Entrevista a Ramón Flecha catedrático de Socioloxía de Universidade de Barcelona na Gaceta Extremeña de la Educación

No hay comentarios:

Publicar un comentario