domingo, 7 de junio de 2015

Educar en tempos de cambio climático


Inmersos nunha sociedade baseada no consumo intensivo de enerxía fósil, no proceso educativo que necesitamos, desaprender é tan importante como aprender. Cómpre revisar criticamnente hábitos e formas de facer, ideas e valoracións amplamente aceitadas, que se basean nunha visón acrítica do consumo enerxético. Por iso, o sistema educativo debe aportar novos instrumentos de análise, como o concepto de pegada do carbono, que cuantifica as emisións asociadas ás diferentes opcións, produtos ou servizos e facilita a creación dunha cultura da medida sobor da cal se poden sustentar as nosas eleccións.
Artigo de Francisco Heras Hernández
Educar en tiempos de cambio climático (pdf)


No hay comentarios:

Publicar un comentario